27.6.11

Διαπίστωση

Δηλώνω υπεύθυνα πως πια δεν μπορώ να ξεχωρίσω
το καλό απ'το κακό.

No comments: