3.10.11

Από το φόβο μου


μη γίνω ό,τι με θλίβει πολύ, προσπαθώ να είμαι προσεκτική, παρατηρώ, δεν μιλάω πολύ, σκέφτομαι, λυπάμαι πολύ. Έγινα.


1 comment:

provato said...

ο κίνδυνος δεν είναι μη γίνεις ότι σε θλίβει πολύ, αφού σε θλίβει έχεις άμυνες.

ο κίνδυνος είναι να χάσεις γενικά την όρεξη να μιλάς. θέλει προσοχή